Undersøgelses- & Rådgivningsopgaver

Siden grunduddannelsen har jeg deltaget i ca, 400 timers kurser og supervision, og er på den måde uddannet i at bruge en bred vifte af psykologiske undersøgelsesmetoder. Herunder erfaring med en række kognitive tests, dvs. tests, der vurderer generelt kognitivt funktionsniveau, herunder sproglige og ikke-sproglige styrkesider og vanskeligheder hos børn, unge og voksne.

Ved anvendelse af flere projektive tets, eks. Rorschach-prøven, vil det være muligt også at udfærdige mere personlighedsrettede undersøgelser og vurderinger.

Jeg har med denne baggrund mulighed for at komme omkring hele barnet, den unge og den voksne i et undersøgelsesforløb. Jeg vil således kunne beskrive og vurdere såvel kognitive, indlæringsmæssige som følelsesmæssige, sociale og personlighedsmæssige karakteristika og behov hos den eller de jeg undersøger. Særligt ifm forældrekompetenceundersøgelser anvender jeg anerkendte strukturerede og ikke strukturerede observationsmetoder.

Børne- og ungeundersøgelser:

I undersøgelsen vil jeg anvende relevant testmateriale, men samtidig bero på de oplysninger jeg vil kunne få af skriftlig karakter og ved samtaler med barnet/den unge selv og de voksne omkring det. Det er min faglige erfaring – og holdning – at børn på trods af evt. individuelle vanskeligheder – altid må forstås på baggrund af den kontekst de har været og aktuelt er en del af. Derfor skal en del af afhjælpning af vanskelighederne også ske ved en forandring i forholdene omkring barnet eller den unge. Jeg har rig erfaring fra mit arbejde i både offentligt og privat regi med at inddrage alle relevante parter omkring det barn eller den unge der skal beskrives og hjælpes.

Forældrekompetenceundersøgelser

Undertegnede foretager forældrekompetenceundersøgelser til brug i eks. anbringelsessager. Indholdet i den konkrete opgave udformes i tæt samarbejde med opdragsgiver. Som en selvfølgelig del af en kompetenceundersøgelse, foretages der både strukturerede og ustrukturerede observationsforløb med officielt anerkendte metoder.
​Jeg udfærdiger traditionelle forældrekompetenceundersøgelser, mhp. at beskrive og vurdere evt. anbringelsesbehov.
​Jeg foretager Tilknytningsundersøgelser mhp. vurderingen af behov for eller relevans af videreført anbringelse - eller sager der lægges op til adoption.
​Jeg foretager forældrekompetenceundersøgelser mhp. vurdering af evt. adoption uden samtykke, hvor prognosevurderingen er central.

Prisen på børneundersøgelser og forælderkompetenceundersøgelser og efterflg. rådgivning fastsættes ud fra indhold, art og omfang af opgaven.

Kontakt mig​

​Har du, som voksen, dine børn, I som par eller familie brug for at have hjælp til at øge trivslen eller at få nye måder at være sammen med hinanden på?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Frederiksgade 74D 8000 Århus C

Klik her for rutevejledning

Om firmaet

​Niels Morre

CVR: 33674082