​Hvem er jeg?

Mit navn er Niels Morre. Jeg har arbejdet indenfor kommunalt børne-, unge og familie-arbejde i 27 år og er aktuelt ansat i Familiehuset i Ikast-Brande Kommune. Jeg er 55 år, er gift og har 3 voksne børn og beriget med to 19-årige bonusbørn.

Jeg blev uddannet på Århus Universitet i 1996 med specialisering på børne- og familieområdet, men også med løbende kurser og uddannelse i samtaler og terapi på voksenområdet. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet 2000 og godkendt specialist i klinisk psykologi og klinisk børnepsykologi 2009.

Har været ansat i såvel socialforvaltningsregi som i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvorfor jeg har brede og dybe erfaringer med såvel undersøgelser, rådgivning, mono- og tværfaglig supervision som familiemæssige og individuelle behandlingsindsatser. Sidstnævnte med både børn, unge og voksne. Har fra 2015-2018 været ansat på Døgncentret i Århus og er aktuelt ansat i Ikast-Brande  Kommunes familiehus. Opgaverne består her af lige dele samtaler med voksne, familier , børn og unge i kombination med vurderinger af , hvilke indsatser den enkelte familie eller det enkelte barn har brug for af indsats. Siden juni 2011 har jeg haft privat praksis, og samtidig haft konsultative, supervisions- og undersøgelsesopgaver i diverse døgninstitutionsregier og dagbehandlingstilbud. Jeg har pr. 1/11 2017 mulighed for at tilbyde samtaler i klinikken beliggende i Frederiksgade i Århus C.

Har i en årrække haft tæt samarbejde med psykolog Maja Nørgaard Jacobsen – www.psykolog-majajacobsen.dk , hvorfor der i både samtale-, supervisions- og undersøgelsesregi ofte vil inddrages mentaliserende perspektiver.
​Jeg har ligeledes løbende samarbejde med Familiepsykologerne i Århus, i hvis lokaler jeg har lejet mig ind i. www.familiepsykologerne.info
​Har 2½ års efteruddannelse i børne- og familiesamtaler ved Institut for Aktiv Psykoterapi i Oslo. Bl.a. med uddannelse af og fortsat løbende supervisions-forløb med Haldor Øvreeide, Bergen.


Efteruddannet i intern og ekstern konsultation og supervision hos Ken Vagn Hansen i årene 2003 – 2006.
​Jeg er uddannet i at bruge en bred vifte af psykologiske undersøgelsesmetoder: Herunder erfaring med en række kognitive tests, dvs. tests, der afdækker sproglige og ikke-sproglige styrkesider og vanskeligheder hos børn, unge og voksne. Har grund- og udvidet kursus i Rorschach-testning ved Kim Gabriel Hansen, hvorfor jeg også kan varetage mere personlighedsrettede undersøgelser og vurderinger.

Har undervisningserfaring, grundet kursusvirksomhed og tidligere ansættelse som gymnasielærer i faget Psykologi. 

Jeg dannede i 2011 denne virksomhed, hvor hovedopgaverne har været samtaleforløb med voksne, børn og unge og familier.
​Har i hele perioden ligeledes haft private opgaver med både supervision og undersøgelsesopgaver.  

Kontakt mig​

​Har du, som voksen, dine børn, I som par eller familie brug for at have hjælp til at øge trivslen eller at få nye måder at være sammen med hinanden på?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Frederiksgade 74D 8000 Århus C

Klik her for rutevejledning

Om firmaet

​Niels Morre

CVR: 33674082