KURSUS I BØRNE-/UNGE OG FAMILIESAMTALER.

​På baggrund af efteruddannelse, løbende supervision og efter mange års arbejde med børne-/unge og familiesamtaler kan jeg tilbyde kortere eller længerevarende kursusforløb til fagpersoner der arbejder med udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. I kurset tages der udgangspunkt i en kombination af en systemisk og en tilknytningsteoretisk forståelse af mennesket.

Individuelle samtaler med børn og unge:

Som overskriften antyder vil man kunne rekvirere et kursus med fokus på individuelle samtaler med børn/unge som de foregår i det daglige samvær eller under mere formaliserede rammer – dvs. egentlige samtaleforløb. Dette vil typisk være frugtbart såfremt man er AKT-lærer/-pædagog eller man har en kontaktpersonsfunktion ift. et barn eller ung på eks. en dag- eller døgninstitution, en efterskole eller er ansat i privat eller offentlig dag-behandlingsregi.

Familiesamtaler eller tilknyttende samtaler med vigtige voksne:

Har man en funktion, hvor man skal støtte andre i at hjælpe og se et barns el. en ungs behov eller laver man egentlige familiesamtaler kan kurset med fordel også indeholde denne del. Det vil således ofte give god mening også at arbejde med, hvorledes man får de vigtige voksne – familien eller lærere/pædagoger – med i samtalerne for derved at støtte forældrene eller de professionelle i at se barnet eller den unge i et mere udviklingsorienteret perspektiv. Det er erfaringen at dette oftest ikke bare er mere effektivt, men også at de gensidigt tilknyttende samtaler giver både børnene, de unge og de voksne ny energi og tro på at ting kan forandre sig. Både for det enkelte barn eller unge, men også de voksne, der arbejder med dem.

Der lægges vægt på en indføring i, hvorledes man kan samtale med barnet/den unge både ud fra et udviklingspsykologisk, men også et kommunikationspsykologisk perspektiv. Ud fra denne viden gives der ideer til, hvorledes man med fordel kan koble sig på barnets/den unges dagsordener, og derved indgå i en udviklingsstøttende dialog med ham eller hende. Dette primært for at hjælpe de voksne til at forstå og se barnets/den unges perspektiv, men også for at han eller hun i mødet kan mærke de voksnes engagement og nysgerrighed som det opstår i samtalen. I naturlig forlængelse af det laves øvelser, der muliggør umiddelbar feed-back og samtaler omkring det at få børn og unge i tale, men også for at optimere muligheden for at man får øvet sig løbende efter kursusdagene.


Kurset har tidligere været afholdt som heldagsarrangement i en privat fritidsinstitution og for AKT-lærere og –pædagoger i Syddjurs Kommune.

Der blev i den forbindelse givet feedback fra et par af deltagerne:

”Oplægget fra Niels Morre, var meget inspirerende. Gennem oplægget var der en fin balance mellem pædagogisk teori og praksis, hvilket gjorde det nemt omsætteligt og dermed brugbart i egen praksis. Niels Morre er en levende fortæller, som stiller gode reflekterede spørgsmål, som igen lægger op til reflektion hos deltageren i forhold til egen pædagogisk-praksis”. (Thomas Storgaard Nielsen, Inklusionskonsulent og AKT-lærer, Marienhoffskolen, Ryomgaard).

”Som AKT- og inklusionsvejleder har man ofte samtaler med børn og unge i vanskelige livs – og læringssituationer. Vejledere i skolen er positioneret således, at vi kan inddrage de vigtige voksne i et barns liv. Vi skal øve os i disse børnesamtaler for barnet er afhængig af relationen til den voksne og kvaliteten af samtalen. Det kræver, at vi kan koble os på barnets perspektiv og lede barnet videre med gode spørgsmål, som åbner for nysgerrighed og undersøgelse af forskellige udfordringer. Som deltager på Niels Morres kursus beriges man med redskaber og grundig teoretisk viden, som tilfører vejlederen kompetencer til at rammesætte og facilitere udviklende børnesamtaler.” (Nete Fisker, AKT-vejleder i Ådalsskolens almen- og specialklasser).

Selve kurset kan, alt efter ønske og behov og alt efter antal deltagere, have en varighed af 6 – 8 timer.

For uddybning af indhold og kursuspriser kan man kontakte undertegnede: psykolog@nielsmorre.Dk eller 25 14 11 25

Kontakt mig​

​Har du, som voksen, dine børn, I som par eller familie brug for at have hjælp til at øge trivslen eller at få nye måder at være sammen med hinanden på?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Frederiksgade 74D 8000 Århus C

Klik her for rutevejledning

Om firmaet

​Niels Morre

CVR: 33674082