Introduktion til Supervision & Rådgivning


Rådgivning

Er ofte kendetegnet ved at rådgiveren er meget aktiv i rådgivningssceancen. Rådgivning sker som oftest på baggrund af rådgiverens specifikke og professionelle kendskab til den eller de personer der rådgives omkring (typisk efter endt undersøgelse). I min virksomhed rådgiver jeg også i specifikke problemstillinger, hvor jeg ud over specifikke psykologfaglige vinkler også trækker på erfaringer fra mange års arbejde i og med forskellige offentlige forvaltninger og organisationer. Endvidere trækker jeg på min erfaring som flerårig formand for de kommunalt ansatte psykologers sektion under Dansk Psykologforening. Denne post har givet mig mange faglige såvel som organisatoriske vinkler på problemstillinger, lige som jeg ved, hvad der rører sig politisk på kommunalt børne-og unge-arbejde i Danmark.

Supervision

Hvad angår supervision har jeg erfaring fra såvel offentligt som privat regi med både individuelle og gruppesupervisionsforløb. Den eller de der superviseres – supervisanderne – vurderer praksis i samarbejde med mig. Ud fra sagens karakter afgøres det, om der skal arbejdes individuelt, eller om en metodik med brug af f.eks. reflekterende team er det mest hensigtsmæssige for sagen. Sidstnævnte kan ofte være til gavn for den faglige udvikling i personalegruppen generelt.


Det er endvidere op til supervisanden at beslutte, hvorvidt fokus skal holdes på selve den berørte problemstilling, eller om man ønsker at arbejde med den mere personlige og følelsesmæssige involvering i opgaven. Ud fra disse betragtninger vælger jeg min forholdemåde til opgaven, hvorfor jeg indledningsvist vil gøre det klart for supervisanden (-erne), hvorvidt der kan forventes en aktiv rådgivende stil eller om opgaven er bedre tjent med en mere tilbagelænet konsultativ og superviserende forholdemåde fra supervisor. Populært sagt: Supervisanden – evt. det reflekterende team – “finder selv svarene”.


Der tages udgangspunkt i en systemisk tankegang og metodik, men anvendelse af psykodynamiske og narrative tilgange sikrer at, der også er et individuelt perspektiv på forståelse af og løsning for barnets/den unges situation. Supervisionen vil ofte have et mentaliserende fokus, for at fremme metaliseringsevne hos supervisand, men også den eller de børn, unge eller voksne som supervisanden forholder sig til i supervisionen. Undertegnedes udvikling af faglighed omkring mentaliseringsarbejde og -fokus sker i tæt samarbejde med Maja Nørgaard Jacobsen, da undertegnede er en del af hendes tilknyttede psykologteam. Se hjemmeside www.psykolog-majajacobsen.dk for en uddybelse af dette.

Individuel supervision/ -rådgivning, = 950 kr. pr. time.

Gruppesupervision/-rådgivning:

  • Pris efter geografisk placering, men varierende mellem 1.700 kr. og 2.200 kr./timen

Supervisions-/rådgivningssceancerne vil i praksis oftest foregå på jeres arbejdsplads. Er det mere hensigtsmæssigt at det er “ude af huset”, kan det foregå i min klinik i Århus.

Kontakt mig​

​Har du, som voksen, dine børn, I som par eller familie brug for at have hjælp til at øge trivslen eller at få nye måder at være sammen med hinanden på?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Frederiksgade 74D 8000 Århus C

Klik her for rutevejledning

Om firmaet

​Niels Morre

CVR: 33674082