Samtaleklinik

Introduktion til Samtaleklinikken

Børn og unge:

Har du et barn, der er i sorg, viser mistrivsel eller har sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, ved jeg af erfaring at det oftest har bedst – og hurtigst virkning – at hele familien deltager. Dette uanset om det skyldes generel mistrivsel i familien eller hos et enkelt eller flere af børnene. Udgangspunktet vil derfor være et forslag om, at alle kommer første gang, og at vi dér beslutter, hvem der skal deltage i en evt. ny samtale. Det er klart at der kan være forhold der gør at man skal starte med en ren voksen-samtale.

Familesamtalen kan være det sted – den mulighed – for at snakke om det som barnet går og bakser med til daglig, det som det ikke ved hvordan og om det må tage hul på sammen med de vigtigste voksne i barnets liv – forældrene. Især børn kan føle sig alene, måske ensomme, når vi undgår at tale om det, som de ikke kan undgå at mærke. Det kan være en periode med mistrivsel og underskud forældrene imellem. Det kan være somatisk eller psykisk sygdom hos forældre, barnet selv, dets søskende eller i den nærmeste omgangskreds. Eller det kan være andre ting der påvirker forældrenes, og dermed familiens overskud, i en kortere eller længere periode. Selvom man måske bliver ked af det, kan det være en lettelse, både for børnene og de voksne at dele det, der ikke tidligere er blevet snakket om. Stadig flere børn mistrives og henvises til udredning for psykiske forstyrrelser, men mange børn reagerer, som de gør, fordi der er noget udenfor dem selv, som er vanskeligt at være i. Dette hvad enten det er i familien, mellem delefamilier, i venskabsgruppen eller det skole- eller institutionsliv de er en del af. ”Vi skal ikke snakke om det, hvis ikke børnene spørger om det!”, siger en del voksne til hinanden – i misforstået omsorg. For børn spørger ikke, når vi er tavse. De kopierer os. De tier når vi tier. Det er de voksnes opgave og ansvar at bryde tavsheden, hvilket gør børne- og familiesamtalen til en kærkommen ramme for at opleve at det kan lade sig gøre at snakke om de ting der presser sig på for både børnene og de voksne.

Jeg arbejder også med individuelle forløb med børn. Selv om det i udgangspunktet er en børnesamtale har jeg gode erfaringer med at der er en eller flere voksne tilstede, der kender barnet godt. De voksne kan her være familiemedlemmer eller en pædagog eller anden omsorgsperson, hvis ikke man bor hjemme.

Er der tale om et ungt menneske er det klart at den unge i højere grad har brug for at have et rum helt uden forældrenes tilstedeværelse. Den unge og jeg beslutter om I forældre skal inddrages i løbet af processen. Mistrivsel hos et barn eller et ungt menneske kan vise sig på mange måder. Jeg arbejder b.a. med følgende problemstillinger:

 • Angst for at være alene eller at være ude blandt mange mennesker.
 • Skolevægring – dvs. problemer med at komme afsted i skole.
 • Trivselsproblemer hos børn/unge med eks. ADHD, Tourettes syndrom, autisme, Aspergers syndrom eller OCD-problematikker.
 • Børn/unge med overgrebsproblematikker.
 • Sorg og tab ved dødsfald eller skilsmisse.
 • Børn/unge med stress-symptomer.
 • Børn/unge med generelle trivsels- eller motivationsvanskeligheder

Børn og unge i dag er af mange grunde ofte i et højt gear i hverdagen. De kan derfor være stressede eller opleve sig stressede. Det er min erfaring at de, foruden samtalens virkning, ofte kan komme mere i ro med sig selv via Mindfulness-øvelser. Af den grund introducerer jeg ofte nogle øvelser, hvor forældrene i samarbejde med børnene eller den unge kan opmuntre dem til at lave dem i dagligdagen. Blot få minutters fokus og øvelser om dagen kan have en god virkning på et barns generelle stressniveau.

Individuelle Børne- og ungesamtaler har en times varighed.

Par- og familiesamtaler:

Jeg har gode erfaringer med at såvel par- som familiesamtaler kan øge både den personlige som hele familiens trivsel.

 • Har I som par brug for at skabe eller genskabe nærhed til hinanden kan samtaler øge lytte-evnen og åbne for at kunne forstå hinanden snarere end misforstå og måske endda bekrige hinanden på argumenter.
 • Har I som par brug for at snakke om opdragelse af jeres fælles børn eller måske sammenbragte børn er par-samtalen en god mulighed for dette.
 • Går I i tanker om skilsmisse kan samtalerne have en forebyggende effekt mod et egentligt brud, eller gøre efter-bruddet lettere og mere hensigtsmæssig for såvel voksne som evt. implicerede børn.
 • Har i efter en skilsmisse brug for at diskutere brugen af og arten af jeres samværsordning har jeg gode erfaringer med at de voksne får en indledende samtale om dette. Dette kan følges op med inddragelse af de børn, det evt. måtte berøre.

Familie- og parsamtaler har 1½ times varighed.

Voksensamtaler

Jeg tilbyder også individuelle voksensamtaler, hvor du kan komme med et bredt spektrum af problemer, der øger din mistrivsel eller hæmmer din livsudfoldelse:

 • Tab og sorg efter dødsfald eller skilsmisse.
 • Mistrivsel og stress på din arbejdsplads.
 • Ubehag med at være sammen med nye og mange mennesker.
 • Rådgivning ift. at opleve overskud og gode stunder med dine børn.
 • En oplevelse af ikke at udnytte alle dine menneskelige ressourcer.
 • Selvværdsproblematikker.
 • Depression og angstproblematikker
 • Mistrivsel som flg. af aktuel eller tidligere overgrebsproblematik

Særligt til kommunale sagsbehandlere

Jeg tilbyder som man kan se ovenfor samtaler til børn og unge med forskellige vanskeligheder og problematikker. Jeg er i løbet af årene blevet købt af kommuner til at arbejde med anbragte børn. Bla. for at understøtte anbringelsen i form af samtaler med eller uden de voksne.
Er barnet plejeanbragt eller på døgninstitution har jeg gode erfaringer med at plejeforældre eller tilknyttet pædagog deltager i dele af eller alle samtaler. Som det ses andetsteds tilbydes endvidere supervision og sparring til plejefamilier. Samtaler af individuel karakter har en times varighed.

Jeg arbejder ud fra den holdning at mennesker grundlæggende er sociale væsener. Derfor vil både forholdet til dig selv, dit eget liv og dine relationer til andre være i fokus når vi samtaler om og arbejder med det du eller I kommer for at få hjælp til.

Er du eller dit barn præget af uro i sind og krop, eller har du en hverdag der kan være mere stressende end det er godt for dig, kan vi med fordel lave nogle Mindfulness-øvelser. Mindfulness er ikke en terapiform i sig selv, men kan have gode virkninger ift. selve samtalerne og til hverdagen iøvrigt, hvorfor jeg også arbejder med øvelser af ro-vækkende eller meditativ karakter såfremt vi finder det brugbart til netop din eller jeres situation.

Samtalerne afholdes eftermiddag, først på aftenen eller i weekender efter aftale. Ring gerne for en uforpligtende samtale.

Rønde ligger 10 min. fra Skødstrup/Løgten og 15 min fra Skæring/Egå. Der går busser til Rønde hver 20. minut med forbindelser fra Århus, Randers og fra hele Djursland.

Til min klinik i Århus er der parkeringsmuligheder tæt på. Den ligger på Frederiksgade 74 – i den øverste ende af Frederiks gågade – 3 minutters gang fra Busgaden. Parkeringsmuligheder i nærheden.

Kontakt mig​

​Har du, som voksen, dine børn, I som par eller familie brug for at have hjælp til at øge trivslen eller at få nye måder at være sammen med hinanden på?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Frederiksgade 74D 8000 Århus C

Klik her for rutevejledning

Om firmaet

​Niels Morre

CVR: 33674082